Mässa & dekor

Mässor

När vi jobbar med en mässa börjar vi med att ta reda på grundförutsättningarna – budget, storlek på monter/plats, deadline. Utifrån denna information tar vi fram förslag på hur montern/platsen kan se ut och presenterar oftast detta med en 3D-skiss.

Vi designar era roll-ups, banderoller, mässväggar, flyers, podium/diskar, mattor, broschyrer och klurar ut speciallösningar för att t.ex. framhäva en ny produkt.

Vi tar kontakt med rätt leverantörer, beställer material och ser till att detta levereras till rätt plats i rätt tid.

Vi hjälper till med marknadsföringen inför och under mässan, event- och kampanjidéer.

Skyltar och bilar

Förutom mässor så jobbar vi även med design av fasadskyltar, 3D-skyltar och bildekor.

Mässmonter

Här är en digital modell på en mässmonter som vi gjorde för Flexit.

Konferens- och showroom

Vi designar även på plats hos er. Här är ett exempel på en möteslokal hos Antiphon.